03 d’agost 2007

Quatre empreses s’han ofertat per a la restauració de l’edifici gòtic de la Llonja

Diari de Balears Digital 3-7-2007

La mesa de contractació inicia avui el procés de selecció per realitzar les obres
L’execució de les obres pot començar el setembre i tendrien una durada màxima de dos anys.

F.MARÍ. Palma. La mesa de contractació del Govern es reuneix avui per iniciar el procés de selecció de l’empresa que s’encarregarà de les obres de restauració de la Llonja. Quatre empreses, el nom de les quals no ha transcendit, són les que s’han ofertat en aquesta primera fase de selecció. Els tràmits de l’adjudiació s’allargaran fins a finals de setembre, quan es podrien iniciar les tasques de rehabilitació que tindran un termini de 24 mesos i comptaran amb un pressupost de 2.715.766 euros.
Aquesta primera fase s’inicia avui amb l’obertura de la documentació de les empreses ofertants i que serà analitzada pels serveis jurídics de la Conselleria d’Educació i Cultura i Intervenció d’Hisenda. Així mateix, no serà fins dia 16 d’agost quan es reunirà de nou la mesa de contractació amb els licitadors i s’analitzarà amb detall les diferents propostes i les ofertes econòmiques corresponents. El projecte de restauració de l’emblemàtic edifici gòtic preveu subtituir la coberta, el tractament de preconsolidació de les façanes i els elements singulars com les imatges i gàrgoles. A més, també s’ha de realitzar una neteja general i fer actuacions de conservació, com també instal·lar una nova xarxa d’il·luminació. Serà l’arquitecte de l’Ibisec qui analitzarà amb detall cada una de les ofertes i farà un informe tècnic amb la proposta d’adjudicació.
Així, no serà fins a finals del mes de setembre o principis del mes d’octubre quan s’iniciïn les obres de rehabilitació. L’empresa adjudicatària de les obres no estarà tota sola en aquest projecte, ja que la Conselleria també ha d’assignar un director d’obra, un arquitecte, un enginyer i un restaurador. «Aquesta sol ser també una etapa complicada», asseguraren ahir fonts de la Conselleria. Aquest projecte de restauració s’inicià ja amb l’antic Govern, que féu el plec de condicions per licitar les obres. A més, també signà un acord amb el Ministeri de Foment per tal de sufragar conjuntament la despesa de la restauració. La dotació d’1'2 milions d’euros aportada per Madrid s’inscriu en un dels dotze convenis subcrits amb les Balears per subvencionar actuacions amb càrrec al fons d’1% cultural.