30 de juny 2007

Suspendida la restauración de una fachada de la Seu

Diario de Mallorca 30-6-2007

La comisión de Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca celebrada ayer acordó la suspensión de la tramitación de la autorización previa para la restauración de la fachada de la Almoina de la Seu. También se ha suspendido la tramitación de otro proyecto remitido por el cabildo de la Catedral de Mallorca referente a la rehabilitación del pavimento de la sala capitular. La suspensión de este último proyecto se realiza con el fin de que se presente más documentación técnica sobre la propuesta presentada, en la que use incluyan, entre otras, la planimetría del lugar, las piezas concretas que se pretenden sustituir y un estudio de la adaptación del pavimento.

El Consell fa Bé d’Interès Cultural immaterial la festa de l’Estendard

Última Hora 30-6-2007

D’aquesta manera es reconeix la singularitat de la celebració civil més antiga de tot Europa
JOAN C. PALOS. Palma. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric «en funcions» acordà ahir declarar Bé d’Interès Cultural immaterial la festa de l’Estendard. D’aquesta manera, el Consell de Mallorca reconeix la singularitat de la que és considerada la festa civil més antiga de tot Europa. L’Estendard recorda cada 31 de desembre la caiguda de l’antiga Medina Mayurqa en mans de les tropes catalanes del rei en Jaume l’any 1229. Han transcorregut prop de vuit-cents anys i aquesta celebració ha anat patint canvis successius, tot i que se’n manté el bessó, és a dir, el caràcter solemne de la passejada de l’Estendard pels carrers de Ciutat fins a la Seu i els honors militars —des de 2001, li correspon fer-ho a la Policia Local— que es reten a l’emblema reial i a tots els membres de la Corporació.
Tot i les reticències d’alguns sectors polítics de la nostra Comunitat —al cap i a la fi es commemora un fet d’armes que, segons alguns, suposà l’extermini total de la població musulmana que aleshores poblava l’Illa—, el Consell de Mallorca acordà el desembre passat incoar l’expedient de BIC immaterial per aquesta festa de la ciutat de Palma. La festa de l’Estendard, que se celebra anualment el 31 de desembre a Palma i amb la qual es commemora la incorporació de Mallorca a l’àmbit dels regnes cristians europeus, recordant l’entrada dels cristians a la capital àrab del Regne de Mallorca, és la més antiga del seu gènere de la Corona d’Aragó i del model de les que, amb més o menys fortuna, es varen instituir amb el mateix sentit a Menorca, a Eivissa i, puntualment, a València i a Nàpols.
La celebració de l’esdeveniment es remunta als primers anys posteriors a la mateixa conquesta. Tot i els canvis soferts al llarg del temps, a poc a poc s’ha anat convertint en una de les festes civils de caràcter nacional més antigues d’Europa. La consideració com a BIC obligarà a partir d’ara l’Ajuntament a no modificar-ne el protocol.