12 de juny 2008

Els deu assumptes pendents de Patrimoni

Diari de Balears 12-6-2008
Les torres de defensa i els castells són alguns dels béns més malmenats. Arca també reclama major protecció del centre històric de Ciutat pel "canvi morfològic" que pateix.
Text: F. Marí. PALMA. LA situació del patrimoni a l'illa no passa el seu millor moment. Els desastres urbanístics dels darrers anys, la deixadesa per part de l'Administració o el desinterès de determinants propietaris han estat els principals detomants perquè els béns patrimonials de les nostres contrades s'hagin vists malmenats o fins i tot hagin desaparegut. Aqueta situació ha quedat reflectida al Castell de Santueri (tancat i barrat); a les torres de defensa de la zona de Calvià que cauen o com han desaparegut alguns trossos de la font de la Vila. Lassociació per la Revitalització dels Centres Antics (Arca), consultats
per aquest diari, han fixat les deu grans necessitats del patrimoni històric a Mallorca. La primer assumpte pendent, segons el col.lectiu proteccionista, es refereix a la catalogació de tots els pobles i llogarets, així com la seva ampliació. "Els catàlegs s'han de revisar i en altres casos fer-se de bell nou", asseguren des d'Arca. "Així mateix, el fet que el patrimoni estigui protegit no és garantia de res", manté Xavier Terrassa. "Aquests foren els casos del pont del Tren o la font de la Vila, amdós protegits com a Bé d'Interès cultural i que han estat "eliminats". "Allò realment preocupant és que ha estat l'Administració p'ublica qui els ha destruït".
En segon lloc Arca destaca la necessitat d'ampliar la protecció del Centre històric de Ciutat, protegint el perímetre físic de les murades. Aquesta és una tasca que està dins la "declaració d'intencions" de l'equip de Govern de Cort però que encara no s'ha materialitzat. Arca demana també que dins la nova catalogació s'incloguin tots aquells edificis "N" (no protegits), com són el cas del carrer de Sant Miquel o la plaça de la Porta de Santa Catalina. Però no tots el béns estan emmuradades. L'associació reclama la "protecció i posada en consideració del patrimoni de les barriades que avui estan oblidades (El Jonquet o les Cent Cases)", assegura el secretari de lassociació, Joan Pasqual.
En quart lloc lamenten l'absència de cartes arquològiques de Ciutat, dels nuclis prehistòrics i l'arqueològica submarina. Una reivindicació comuna amb el Col.legi d'Arqueòlegs. La relació definitiva i inventaris dels arxius històrics (particulars o no) és una altra dels temes que encara es troben en llista d'espera.
D'altra banda, els elements d'enginyeria popular també han estat durant anys oblidats. "Cal un inventari, catalogació i una adequada preservació dels sistemes hidràulics, les cases de roter, barraques, etc." asseguren.
La protecció i recuperació dels castells i torres de defensa és el vuitè punt que destaca l'associació proteccionista i del qual en destaca la greu situació en que es troben la majoria.
Com no podiaser d'altra manera, la proclama per a l'immediata creació del Museu Marítim també ha estat inclosa en el llistat d'assumptes pendens que es tanca amb la necessitat d'inventariar, relacionar i protegir les nombroses i interessants col.leccions privades.