22 de setembre 2007

Madrid destina prop d’un milió d’euros a la restauració de la Llonja

Diari de Balears Digital 22-9-2007
El Consell de Ministres subvenciona també el castell de Sant Carles
E.P. /R.C. Palma. El Govern central finançarà les actuacions per executar la restauració de la Llonja gòtica de Palma i d’un baluard del castell de Sant Carles, també a la capital balear. Aquesta inversió suposa un total per part de l’Estat d’1.125.286 euros el 2008, amb càrrec a l’1 per cent que es destina a la conservació del patrimoni.
Respecte de les iniciatives per condicionar la Llonja gòtica, el Govern ha destinat una anualitat que està quantificada en 907.133 euros, i prossegueix amb la inversió acordada dins del conveni de 2006.Quant a la restauració del baluard del castell de Sant Carles, l’Executiu central hi destinarà 218.153 i 81.807 per a diferents actuacions el 2008. En aquest cas, el Ministeri de Foment i Cultura subscriuran un conveni a finals d’any per al desenvolupament d’aquesta restauració.
El Consell de Ministres va autoritzar així el Ministeri de Foment a adquirir compromisos de despesa, amb càrrec a exercicis futurs, per un valor total de 31'7 milions d’euros destinats a subvencionar projectes amb fons de l’1 per 100 cultural.El fons de l’1 per cent cultural es constitueix amb la retenció del Ministeri de Foment sobre el total de la inversió que aquest realitza en obra pública i està destinat a subvencionar treballs de conservació i enriquiment del patrimoni històric.
Actualment la mesa de contractació del Govern està avaluant les quatre empreses que es van presentar al projecte de restauració de la Llonja. Aquest procés està previst que acabi al final del mes de setembre, moment en què també podrien començar les obres, que durarien devers dos anys.El projecte de restauració de l’edifici gòtic preveu substituir la coberta, el tractament de preconsolidació de les façanes i els elements singulars, com són les imatges i les gàrgoles. A més a més, també s’ha de realitzar una neteja general i fer actuacions de conservació i d’enllumenat.