30 de setembre 2007

Escoles rurals: usos nous per a uns emblemàtics edificis de fora vila

Diari de Balears Digital 30-9-2007
Construïdes en els anys 30 del segle passat, ara s’estan rehabilitant
G.MAS/F.GOST. Manacor.Actualment es conserven quatre escoles rurals en el municipi de Manacor; quatre antigues edificacions construïdes totes al voltant dels anys 30 del segle passat i que, en el seu moment, desenvoluparen una important funció docent per a molts de nins i nines que, per les seves especials característiques —habitaven petits nuclis poblacionals a fora vila— no tenien l’opció d’accedir a una oferta educativa convencional.
A hores d’ara, les antigues escoles rurals de Manacor comparteixen una situació molt semblant. Segons Maria Bover, regidora del Consistori manacorí i responsable d’aquesta àrea, «la majoria d’aquestes escoles es troba en procés de rehabilitació i entenem que el seu futur immediat passa per acollir usos socioeducatius, culturals o d’esplai, sempre orientats a la gent jove».
Aquest és el cas de l’antiga escola de Son Negre —a la carretera de Son Carrió—que a hores d’ara està essent objecte d’una completa reforma en el marc de l’anomenat Programa Alter, una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Manacor i la conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears. Segons Bover, aquest programa permetrà que joves de 14 a 16 anys —procedents dels instituts mancroins— realitizin pràctiques en tasques de manteniment d’edificis, aplicades específicament a la restauració de l’antiga escola —en especial com a picapedrers i fusters—, el que representa una activitat «altament profitosa» en opinió de la regidora.
El cas de l’escola rural del puig d’Alanar, situada al voltant del nucli de Son Macià, és ja una mica distint, tota vegada que es tracta d’un edifici ben conservat i que actualment serveix de seu de l’Associació de Veïnats de s’Espinagar. Segons explica Maria Bover, «aquesta escola ha fet funcions, durant el passat estiu, de casal per a colònies de joves i per a visites d’altres centres escolars de la ciutat».
Seguint la carretera de Conies es troba l’antiga escola rural de sa Murtera, que va deixar d’estar operativa fa uns 35 anys i que ara també serà objecte d’un procés de reforma integral de l’edifici, gràcies a un programa d’escola-taller —cofinançat conjuntament pel SOIB i el Consistori manacorí— que començarà el proper mes d’octubre i que possibilitarà que l’edifici acolli activitats socioesportives. Un aspecte molt important d’aquest projecte és, per a Maria Bover, el fet que «els joves que participin en la rehabilitació de l’edifici podran, una vegada l’escola taller finalitzi el seu programa d’activitats, accedir a una feina, gràcies al conveni que hem subscrit amb l’Associació Empresarial de la Fusta de Manacor». La rehabilitació de l’esmentada escola suposarà una inversió de prop de 540.000 euros; un 80% dels quals l’aporta el SOIB i el 20% restant l’Ajuntament de Manacor.
Finalment, l’antiga escola rural de s’Espinagar —també a Son Macià— és l’única que actualment es troba sense cap tipus d’activitat, si bé, en paraules de Maria Bover, «és intenció de l’Ajuntament estudiar les possibles aplicacions que pot tenir l’edifici en haver fet les millores que necessita per poder acollir noves activitats per als més joves».