21 de juliol 2009

Protegit, però en runes

dBalears.cat 21-7-2009
L’oratori de Sant Joan de la Font Santa de Campos està en estat de ruïna, tot i que fos declarat Bé Catalogat. Pitjor es troba Cas Donat, encara que l’aljub n’ha estat restaurat
Francesca Marí . "L'església de Sant Joan de la Font Santa requereix una intervenció urgent, ja que en qualsevol moment en faran fallida les voltes". Així de contundent es mostrava el Consell de Mallorca per febrer de 2006 en l'informe de Declaració de Bé Catalogat envers l'oratori de Campos. Han passat tres anys i la situació del recinte eclesiàstic no ha millorat gens, en tot cas s'ha vist empitjorada per les inclemències meteorològiques.
Just devora del controvertit balneari de Sant Joan de la Font Santa s'ubica aquesta petita església, original possiblement del segle XV i amb un interior barroc. Els tècnics de Patrimoni avisaven ja el 2006 del deficient estat de conservació en què es trobava, sobretot pel que fa a l'esbucament parcial de la coberta i els crulls a la façana principal. Avui, el bisbat encara no hi ha posat remei.
El rector de Campos, Francesc Munar, confirmà ahir a aquest diari la seva preocupació pel que fa a l'oratori, encara que aviat va matisar que "hi ha molts elements patrimonials en males condicions", cosa que significa que no deu ser per ara una prioritat. A part d'això, està convençut que "qualque dia sortirà una possiblitat de restaurar-ho, abans que no sigui massa tard".
En concret, l'església de Sant Joan de la Font Santa rodà clau en els anys noranta "arran d'uns forts aiguats", assegura Munar. Avui la intervenció més urgent, segons el rector, seria "reforçar-ne l'assentament i la teulada", ja que bona part ha passat per ull. "És una zona amb molt de salobrar, per la qual cosa encara s'hi fa més difícil la intervenció", explicà.
Les voltes de l'església són les que pateixen més aquesta situació de ruïna o, com diu l'informe de Patrimoni, "en una situació pròxima al colapse". Les escultures de la Mare de Déu i el retaule de Sant Joan que hi havia al seu interior es mostren avui a la parròquia de Sant Julià.
Una menció a part cal fer a la Casa del Donat, que està completament esbucada. De l'antiga posada sols queda la façana principal, a més d'algunes restes de murs de càrrega paral·lels.Mentrestant, la coberta, l'interior i la façana lateral es troben totes en terra.
L'aljub i la Sala
Mentre l'església fa ull, a final del passat mandat s'inicià la reforma de l'aljub ubicat al costat. Aquest element propietat municipal ha estat rehabilitat, fet que Guillem Ginard, batle de Campos, destaca, ja que "nosaltres hem complit amb la recuperació del nostre patrimoni i entenem que el bisbat no pugui fer-se càrrec d'una reforma tan gran tenint altres prioritats dins el mateix poble de Campos". "Evidentment ens agradaria tenir aquell espai en condicions, però hi ha prioritats i nosaltres no pressionarem per arreglar-ho", assenyala Ginard.
Al marge queda l'oratori i la Casa del Donat que, segons les mesures de protecció dictades per Patrimoni, requerien intervenció urgent tant per fer-ne un estudi històric com arqueològic. De moment, no se n'ha feta cap ja que, com diu el batle, "hi ha altres prioritats" dins el municipi.