05 de maig 2008

Els «senyors» també han de preservar ca seva

Diari de Balears Digital 5-5-2008

El Consell encarrila el procés de declaració de Bé Catalogat de les cases de Cas Senyor, a Calonge

Formant una arraconada hi ha els habitatges que reben el nom de Cas Vadells.
F. MARÍ. Palma. Primer foren les cases de la Talaïassa i ara seran les de Cas Senyor. La comarca de Santanyí disposarà en breu de dos nuclis protegits d'especial interès per la seva arquitectura tradicional. Dilluns passat, la ponència tècnica de Patrimoni del Consell revisà l'expedient de declaració com a Bé Catalogat a favor del nucli de cases conegut com a Cas Senyor, un conjunt d'edificacions amb elements arquitectònics de tipologia popular o tradicional de Calonge (Santanyí).
El llogaret de Calonge apareix datat en la segona meitat del segle XV, just el mateix moment en què es creu que foren construïdes les cases a preservar. El nucli de Cas Senyor és un petit grup d'habitatges ubicat al final del carrer de Cala Llonga i és conformat per les cases de Cas Senyor, Can Fideuer, Cas Vallbones, Cas Vadells i Can Blonquet. Igual que en el cas de la Talaïassa, aquesta agrupació d'habitatges constitueix una tipologia peculiar que alguns experts han relacionat amb la necessitat de defensar-se de les amenaces de corsaris i pirates, perill que fou una constant des del segle XIV fins al XVII.
Segons els estudis de G. Oliver Sunyer i N. García Iniesta, l'agrupació de cases de Cas Senyor origina un tipus d'organització sobre la qual «els carrers d'accés no se subordinen als carrers sinó a les cases, cosa que ofereix una idea de desenvolupament familiar o de clan». Dit d'altra manera, el conjunt d'edificis estan disposats ben junts, donant-se l'esquena i creant uns espais o carreres davanteres on s'ubiquen les cisternes, les fonts o els forns. A més, tal com marca la tradició, sembla que encara es conserva un possible pas de fuita que travessava el nucli per tal de «defensar-se dels moros».
L'Arxiduc Lluís Salvador ja lloà la bellesa d'aquest indret al Die Balearen i destacà la seva importància estratègia i defensiva. Aquests usos han anat canviant i l'any 1985 la casa principal de Cas Senyor va ser venuda i convertida en restaurant.L'Associació Cultural Es Majoral fou la instigadora de la proposta de declaració de Bé Catalogat fa més d'un any. A aquesta iniciativa s'hi adherí l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (Arca).
De moment, l'expedient està en tràmit al Consell. Si bé segueix les passes reglamentàries, la passada reunió de la Ponència de Patrimoni delimità l'espai concret que s'ha de protegir. D'aquesta manera, l'informe dels tècnics del Consell preveu la preservació i la conservació no només del conjunt d'edificacions agrupades, sinó també dels espais exteriors immediats als habitatges, com les carreres d'accés a les cases, les clastres obertes o part dels corrals posteriors. En realitat, tot aquest conjunt integra un dels llocs més antics i emblemàtics del llogaret de Calonge.
Tot i les reformes puntuals que han experimentat les edificacions amb el pas dels anys, els tècnics mantenen que l'estat de conservació de l'indret és bastant positiu: «Sembla que es conserva sense pràcticament alteracions la distribució atapeïda de cases, les carreres davanteres i arraconades amb cisternes i petites zones de conreu», asseguren. Així mateix, lamenten que l'entorn del nucli es trobi desvirtuat per les actuacions edificatòries excessives als habitatges dels voltants amb una alçària desmesurada. Si bé aquest entorn urbanitzat no es podrà modificar, sí que s'hi podran preservar les estructures d'antany.

Els nuclis de cases tradicionals de Cas Senyor i Sa TalaÍassa declarats com a béns catalogats