05 de gener 2009

El sistema cau a trossos

dBalears.cat 5-1-2005

La xarxa hidràulica dels voltants de Ciutat malviu mig engolida pels polígons industrials i les noves carreteres. ARCA ha sol·licitat a Cort que sèquies i possessions siguin incloses dins el nou catàleg municipal, perquè les esperances de vida són mínimes

Francesca Marí L’antic sistema hidràulic de les possessions de Ciutat té mala ferida. Les sínies, safarejos i sèquies que temps enrere duien l’aigua d’un indret a l’altre de camps i possessions ara només porten brutor o cauen a trossos. L’Associació per a la Rehabilitació del centre Antic (ARCA) fa anys que en sol·licità la protecció a la regidoria d’Urbanisme de Palma, però aquesta encara no s’ha materialitzat, malgrat les promeses de l’anterior equip de govern i de l’actual.
Al camí d’en Viquet, vora la carretera de Manacor, hi podem trobar tres emblemàtiques possessions que encara conserven l’antic ramal hidràulic. Es tracta de la darrera zona rural d’aquest indret palmesà que agrupa finques de proporcions modestes però amb interessants construccions d’enginyeria rural. Aquestes són la Punta Vella, Son Ferrando i Son Morlanet.
En entrar al camí des del Coll d’en Rabassa, la primera construcció que es troba és Son Morlanet Verge; just a la vora hi ha Son Ferrando, avui de propietat municipal i que conserva una antiga sèquia plena d’herba i mig desfeta. "Allò que sí que encara funciona és el safareig, amb un sistema mecanitzat", explica Xavier Terrassa, d’ARCA. "També s’hi pot veure l’antic molí que, malgrat ser de construcció relativament recent, presenta elements molt interessants que cal preservar", aclareix. A més, cal destacar que aquesta possessió inclou una torre de defensa del segle XVI que, a l’igual que el sistema hidràulic, tampoc no ha estat preservada.
La Punta Vella és la darrera possessió del camí, ben a prop de la carretera de Manacor. És la finca més amenaçada pel creixement urbanístic desenfrenat de Ciutat. Al costat de la casa encara es pot veure un tros de l’aqüeducte que temps enrere arribava fins al molí d’aigua, però del qual ara sols se’n conserva una part, aguantada per bloquets. Aquestes tres finques són només un exemple d’altres possessions semblants a la mateixa zona com Son Olivaret, Son Nét Vell i Son Puig Vell que, si continua l’immobilisme, estaran ferides de mort.