25 de setembre 2009

Grande denuncia el Consell per la protecció de la font de mestre Pere

diaridebalears.cat 25-9-2009

Drac Hotels SLU presenta una demanda al contenciós administratiu perquè l’extensió del conjunt “s’excedeix de manera desproporcionada”.

El Consell ho va declarar BIC el març

El Consell protegí el passat mes de març el distema hidràulic de la font de mestre Pere. Foto: Arxiu

Francesce Marí .Vicenç Grande ha interposat una demanda al Consell de Mallorca per la preservació, segons ell "desproporcionada", de la font de mestre Pere de Palma. Precisament, els terrenys en què s'ubica aquest sistema hidràulic comprenen Son Aversó, indret on l'expresident del Mallorca tenia previst aixecar dos camps de golf i un hotel de cinc estrelles a través de la seva empresa Drac Hotels SLU, avui en concurs de creditors. La demanda tramitada al Jutjat número 1 del contenciós administratiu al·lega que la preservació aprovada pel ple del Consell "no té cap justificació ni tècnica ni jurídica (...) i que s'excedeix de manera desproporcionada a la necessitat de protecció". El 5 de març del 2009 el Consell declarà el sistema hidràulic de la font de mestre Pere i la síquia de na Cerdana Bé d'Interès Cultural en categoria de Monument. A més, hi establí un espai de salvaguarda per tal de preservar l'extensa xarxa de ramals que hi ha a la zona. És aquest entorn de protecció l'objecte de reclamació de Drac Hotels SLU, que el titlla de "desproporcionat". La lletrada de l'empresa hi afegeix que el Consell "ha actuat de manera arbitrària" i per desacreditar la necessitat de protecció paisatgística de la font de mestre Pere al·lega que "és exactament la mateixa que la de la resta del Pla de Mallorca. L'única vegetació existent són garrovers i matolls (...)". Per això, la demandant s'avé a determinar que la preservació més "adient" per al ramal hidràulic seria "una protecció de quatre metres a cada banda".

L'altra cara de la moneda

L'argument del Consell és totalment diferent, ja que, segons l'informe dels tècnics, "la considerable extensió de l'entorn es fa per salvaguardar la qualitat paisatgística d'aquesta àrea, una de les darreres zones agrícoles de l'entorn de Palma, estretament vinculades al sistema hidràulic protegit". Així, s'entén que la proteció no afecta tan sols la font, sinó que també s'estén als diferents elements hidràulics, les cases i els espais de gran valor històric, etnològic i paisatgístic. Aquesta resolució és deguda a un informe vinculant de la Universitat, redactat per Catalina Cantarellas i Jaume Andreu, en el qual varen demanar que es canviàs la categoria de Monument per la de Lloc Històric. Fou sota aquesta premissa com es va protegir tot l'entorn, la qual cosa ara Drac Hotels al·lega que no s'ha complit. D'altra banda, l'empresa demanant també reclama la nul·litat de la declaració de BIC. Considera que hi ha un defecte de forma que invalidaria la protecció. El termini per fer una declaració de BIC és de vint mesos i, en aquest cas, Patrimoni amplià en 10 mesos més el temps de tramitació. Segons Drac Hotels, aquesta ampliació "no éstà justificada" i, a més, "perjudica greument terceres parts", és a dir, la seva futura urbanització. L'empresa remata el document al·legant que el Consell superà també el temps de pròrroga i, per això, "s'hauria d'entendre com a nul·la de ple dret". Val a dir que aquest retard és de tres dies.


ARCA demana es preservi l'àrea de trànsit del sistema hidràulic de la Font del Mestre Pere
Declaració de BIC per a Font de Mestre Pere, Ruberts i Biniali