20 de març 2010

Cort protegeix 76 possessions suspenent llicències de demolició

dBalears.cat 20-3-2010

L’Ajuntament de Palma sotmet a revisió el catàleg de béns i durant un any no donarà permisos per esbucar aquestes finques centenàries en sòl rústic.
Amb aquesta mesura, que s’elevarà en el proper ple, es pretenen evitar casos d’enderrocs com els de les cases de Santiscle i Son Mosson

L'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma i la regidoria de Cultura i Patrimoni han començat els tràmits per tal de protegir un total de 76 possessions situades en sòl rústic al terme municipal. Aquest catàleg ha estat elaborat per l'Associació per a la Revitalització de Centre Antics (ARCA) tenint-ne en compte l'interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic.

La regidora de Cultura, Nanda Ramon, i el gerent d'Urbanisme, Tomeu Tugores, varen presentar ahir una proposta que serà elevada en el proper ple municipal per tal de suspendre la tramitació i la concessió de llicències urbanístiques de demolició que afectin aquestes 76 possessions durant un any.

Així mateix, segons va explicar Tugores, les llicències o autoritzacions urbanístiques que no siguin de demolició i que afectin alguna d'aquestes 76 possessions hauran de disposar d'un informe de la Comissió de centre històric i catàleg. La vigència d'aquesta suspensió és d'un any a comptar des de la publicació de l'acord plenari i la normativa ja preveu que aquesta mesura entri en vigor amb caràcter retroactiu de tres mesos. Tugores va remarcar que amb aquesta proposta es pretén evitar els "casos lamentables de demolicions" que ja s'han succeït a Palma i que ARCA denuncià de manera reiterada. Estam parlant de les cases de Son Mosson i de can Santiscle, possessions del segle XVII que van ser enderrocades pels propietaris, perquè no estaven incloses en el catàleg de béns a protegir. Entre les 76 possessions que a partir d'ara s'inclouran en el catàleg hi ha la de ca les Bieles, situada al polígon de Can Valero, un tipus de finca del segle XVII catalogada com a agrícola i ramadera. També cal destacar la de can Granada -hi ha documents que l'anomenen Son Rossinyol-, entre el monestir de la Real i la clínica Palmaplanas, catalogada com a finca agrícola i ramadera. Una altra casa que passarà a ser protegida és la de Son Llorenç Vell, a la carretera de Sóller, igualment inventariada com a finca agrícola i ramadera.

Per la seva banda, Ramon va indicar que, un cop que la revisió del catàleg estigui enllestida el mes de novembre, es crearà una comissió no permanent per ampliar la llista de protecció d'edificis i elements d'interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic. Aquesta comissió estarà integrada per entitats proteccionistes del patrimoni, la Federació d'Associacions i Entitats de Palma, la UIB, el Col·legi d'Arquitectes, grups municipals i membres de les àrees d'Urbanisme i Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament. La regidora va afegir que entre els criteris de revisió del catàleg es tindran en compte tots els BIC, tots els béns catalogats per la Comissió de centre històric, construccions d'arquitectura tradicional situades fora del barri vell i de l'Eixample (1902), edificis representatius d'un llenguatge estilístic dels segles XIX o XX, béns de patrimoni industrial i preindustrial, possessions d'arquitectura rural, i béns d'interès paisatgístic i ambiental, entre d'altres.