15 d’abril 2008

Jeure sobre pintures del segle XVI

Diari de Balears Digital 15-4-2008


El taller Xicarandana restaura dues taules que serviren de somier a les estances esbucades de damunt la capella de Sant Pere de la Seu

La taula 'Missa de Sant Gregori', atribuïda al taller de Joan de Joanes.
F. MARÍ. Palma. El patrimoni ha estat deixat de la mà de Déu amb massa ocasions i amb més raó si s'aplica en el cas de les dues taules pictòriques inèdites que des de fa dos mesos restauren els conservadors del taller ciutadà Xicarandana.
Les pintures en qüestió pertanyen a la Seu i foren descobertes cap al 2004 a les estances situades sobre la capella de sant Pere de la Catedral. En realitat les dues obres, datades del segle XVI, tenien una funció ben particular: feien de somier del llit dels habitants d'aquelles dependències annexes al temple, habitades per dona Isabel Safortesa i el segle XIX, per vigilants que feien guàrdies sobre la badia de Palma.
Ara, quatre anys després d'aquella troballa casual, el patrimoni pictòric tornarà a lluir, encara que amb les conseqüents malmenades que el pas dels anys ha originat a les peces.
Les dues taules pictòriques representen les temptacions de sant Antoni i, malgrat que es desconeix el nom de l'autor, tot apunta que es pot atribuir al taller de Vicenç Macip i al seu fill conegut com a Joan de Joanes. Així ho confirmà ahir a Diari de Balears la directora del Museu de Mallorca, Joana Maria Palou, qui assegurà que l'autor de les dues pintures sobre sant Antoni és justament del mateix que l'autor de la Missa de sant Gregori, també atribuït al taller dels artistes valencians. «No es pot afirmar que Joan de Joanes sigui l'autor de la pintura, ja que en aquell moment el taller tenia una gran activitat i disposava d'ajudants. Allò cert és que la taula de la Missa sant Gregori i les dues obres de les temptacions de sant Antoni surten de la mateixa mà», confirmà l'experta.

Meitat del procés
Els treballs de reparació i conservació que realitzen les restauradores Maria Dols i Maria Teresa Rullan del taller Xicarandana es troba ara a la meitat del procés. Les tasques s'iniciaren el febrer passat i preveuen que finalitzin cap al mes de juny. L'escomesa no ha resultat fàcil i més si és té en compte que ambdues obres presentaven una gran acumulació de brutícia superficial i restes de cera d'antics sistemes d'il·luminació. Així les coses, les tècniques s'han centrat en la neteja de la capa pictòrica. Avui per avui ja han finalitzat una taula i ara treballen en la segona, que també presenta unes dimensions considerables.
Els dibuixos, tots de temàtica religiosa, foren realitzats amb pintura d'ou i el seu treball de restauració ha consistit en la neteja de les capes superiors de l'obra, «sense arribar mai a la pintura», aclariren les conservadores. Per a aquesta finalitat, han emprat gels i dissolvents especials, tal com sol succeir en aquests casos.
Així mateix, aquesta no ha estat l'única tasca que han hagut de dur a terme. Abans de començar amb el llenç pintat, Maria i Teresa s'han centrat en la desinfecció i consolidació del suport de fusta.
Un suport, per cert, que va servir de somier per als habitants d'aquelles dependències annexes a la Catedral, avui esbucades. En realitat, el Capítol decidí tomar el pis superior de la sagristia per tal de permetre que la llum arribàs als vitralls que Miquel Barceló havia de col·locar a la capella. Al cap i a la fi, el resultat final fet pel felanitxer han estat uns vitralls, «amb un tipus de llum bastant trista», segons varen explicar en el seu moment fonts del Capítol.
Més feina
Tanmateix, aquesta no és l'única tasca encomanada pel Capítol al taller Xicarandana. Entre altres joies també tenen pendent de restauració dues pintures sobre taula més, aquestes més estudiades. Un Crist Crucificat datat el 1550 i obra de Mateu López, i l'altre la Missa de sant Gregori, datada entre el 1540 i 1545 i que, igual que les peces inèdites de sant Antoni, es podrien atribuir al taller de Vicent i Joan Macip.
La primera obra, atribuïda a Mateu López Senior, és un oli sobre taula amb una composició molt simple, la qual cosa emfatitza el dramatisme de la figura del Crist i la devoció dels creients cap a aquest. Els treballadors del taller Xicarandana ja han començat les tasques de restauració d'aquesta pintura i s'han centrat de moment en la consolidació del suport del retaule i de la vasa.
Per altra banda, la Missa de sant Gregori, segons explicà ahir Joana Maria Palou, fa part d'un conjunt de cinc taules fetes amb oli que es trobaven a la sagristia forana de la Catedral. Es tracta de dues parelles i d'una predel·la que representen respectivament Jesús entre els doctors i el Baptisme de Jesús; sant Jeroni i sant Bru i la missa de sant Gregori, aquesta darrera objecte ara de restauració. L'agost les quatre taules ja es podran exposar al públic.