10 de maig 2009

Salvem es quarter de Sa Colònia

El Mundo 10-5-2009

Cartas al director
Sr. Director:
L'Ajuntament de Ses Salines vol esbucar el quarter de Sa Colònia, Jo, al contrari, demano a seva conservació.
Aquest edifici dels anys vint, el darrer dels pocs construïts a Mallorca que queda servia per allotjar els carrabiners i les seves famílies, la mayoria dels quals provenien de la Península. Està ubicat al lloc idoni a prop de la mar de Sa Colònia. Pel que fa al seu valor arquitectònic d'aplicar criteris ètnics i històrics.
Pens que aquests punts avalen l'interès per conservar-lo
1) Per respecte a la nostra història: Es diu que sense història no hi ha futur i que qui no coneix el seu passat no sap d'on ve, no té arrels. I noltros som fills de l'esforç i el sacrifici d'unes generacions que treien menjar del poc que tenien, les roques i les tenasses. Una d'aquestes activitats fou precisament el negoci clandestí del contraban.
2) Per estètica: Sa Colònia ha passat en menys de cinquanta anys de ser un poble de pescadors amb comptats habitatges a una zona turística de múltiples edificacions bastant homogènies. El contrast que ofereix el poder veure aquest sobri, auster edifici és un regal als ulls i a l'esperit.
3) Com a reclam turístic i cultural: no seria interessant algun dia bastir un museu de la pesca i el contraban? I quin lloc millor que al punt des d'on s'intentava controlar?
En resum, crecque manenir i recuperar aquest emblemàtic edifici és un deure de bons ciutadans alhora que una inversió de futur.
Cristòfol-Miquel Sbert.