16 de maig 2009

El patrimoni de la Colònia de Sant Jordi

dBlears.cat 16-5-2009

Trencadissa. Miquel Àngel March
Poca gent posa en dubte la necessitat d’assegurar la conservació d’aquelles edificacions monumentals, extraordinàries, etc… Estam parlant de palaus, castells, restes arqueològiques, torres de defensa, edificis medievals,…
La cosa no queda tan clara i diàfana quan es tracta de mantenir tipologies, elements arquitectònics més senzills, trames de carrers, arquitectura popular,…. En definitiva, a l’hora d’assegurar la protecció d’edificis o conjunts no tan espectaculars, els regidors de torn no s’hi apunten tan aviat, la societat passa una mica més i els mitjans de comunicació no s’interessen gaire.
Molts tenim gravat a la memòria l’esbucament d’un munt de cases (Hostal Arxiduc) , destrucció de trames de carrers (Sa Gerrereia), conjunt d’edificacions interessants (Avingudes de Palma, Eixample de Palma,…).
El possible esbucament d’un antic quarter de carabiners de la Colònia de Sant Jordi n’és un bon exemple del que deim. Es tracta d’un edifici de principis del segle XX, que no està catalogat i que l’Ajuntament el pensa esbucar per ampliar un carrer i per fer no-sé-que.
V ull veure fins on arriba la nostra sensibilitat i alhora comprovar si quan parlam de patrimoni just ens fixam amb allò únic i extraordinari o en canvi hem estat capaços d’ampliar el nostre concepte i la nostra visió