20 de maig 2009

Desmuntat pedra a pedra

dBlears.cat 20-5-2009

La Ponència Tècnica de Patrimoni aprovà ahir desfer el jaciment de Son Espases per traslladar-lo, de moment, a l’aparcament del nou recinte hospitalari

Francesca Marí. La Ponència Tècnica de Patrimoni del Consell aprovà ahir el desmuntatge del jaciment trobat als terrenys de Son Espases Vell. El projecte redactat pels arqueòlegs preveu desfer-ne les estructures pedra a pedra, siglar-les i ubicar-les en un recinte del mateix hospital custodiat i tancat. En concret les restes, del segle I abans de Crist, es col·locaran en palets i romandran, momentàniament, a l'aparcament del recinte hospitalari, a l'espera de la seva ubicació final.El director general de Gestió i Planificació de l'Ib-Salut, Lluís Carretero, i el sotsdirector d'Obres i Serveis, Manuel Palomino, confirmaren ahir durant la Ponència i a instàncies del director insular de Patrimoni, Gabriel Cerdà, que l'Ib-Salut preveu que les cases velles de Son Espases esdevinguin un centre d'interpretació i puguin acollir les restes del jaciment. Això, però, serà en una segona fase, quan s'hagi desmuntat tota l'estructura i arqueòlegs i Patrimoni acordin un projecte expositiu concret.Pel que fa al procés de desmuntatge, serà molt ràpid, ja que les filades de les estructures tenen molt poca altura, segons varen confirmar ahir els experts. Ara bé, la feina dels arqueòlegs no s'acabarà aquí. El projecte aprovat per la Ponència preveu que també s'excavi sota els murs de pedra que ara es retiraran. La motivació és la troballa de nova informació sobre la funcionalitat de les estructures que estan delimitades en habitacions i en un passadís connetor. Des de l'inici de la troballa fins avui, les hipòtesis envers la funció del jaciment han baratat. En un primer moment, apuntaren que feien part d'una zona sacra o de tipus litúrgic que podria assimilar-se al món ibèric. Avui, també es planteja la idea que fou un assentament romà.El jaciment té una superfície total de 1.464 metres quadrats amb unes restes estructurals amb murs de quaranta centímetres, trossos de paviment de calç i una petita concentració ceràmica. La major concentració de murs es troba al sector E-2, objecte de debat ahir. Tots els membres de la Ponència varen aprovar el projecte de desmuntatge tret de l'arqueòloga municipal, Magdalena Riera, que s'hi va abstenir en estar en desacord amb la metodologia emprada pel Departament Insular de Patrimoni. Fa un any i mig que Marilena Estarellas, Pep Merino i Francisca Torres treballen en els 60.000 metres de solar de Son Espases. Avui, l'equip de feina ja arriba a una vintena de membres entre arqueòlegs, restauradors, obrers i tècnics. Aquests ara se centren en l'excavació de la zona H-2 de l'hospital, una de les poques que encara té suspensió d'obres (juntament amb l'E-2). També s'hi han trobat estructures de la mateixa datació, però amb menor presència.