14 de maig 2010

Màxima protecció per a Laiar


dBalears.cat 14-5-2010

Els propietaris de les possessions del llogaret de Sencelles insten el Consell a declarar-lo BIC


Can Ribes és l'indret que conserva elements rústics més propis. Foto: A. Pol.


La preservació del patrimoni no només és cosa de l'Administració pública o dels col·lectius proteccionistes. Així ho demostren els propietaris de les possessions de Can Raió, Can Ribes i Can Castell, que han sol·licitat al Consell la protecció dels tres habitatges com a Bé d'Interès Cultural. Les tres cases formen el llogaret de Laiar, dins el terme municipal de Sencelles, que remunta els seus orígens a l'època islàmica, quan ja era considerat una alqueria. Amb el pas dels segles, la ubicació de les possessions s'ha mantingut gairebé inalterable i s'ha convertit en un element patrimonial d'importància. Així ho confirmava ahir l'historiador Gaspar Valero, qui destacà sobretot la importància dels elements mobles i immobles de Can Raió.

Precisament, la protecció de tot aquest entorn patrimonial i paisatgístic és el que preocupa les dues famílies propietàries del llogaret, que ara insten el departament insular de Patrimoni a mantenir inalterable la seva fisonomia, sobretot si es té en compte el futur eixamplament de la carretera que uneix Algaida fins a Sencelles i que podria suposar un gran impacte paisatgístic en aquesta zona. El pla de carreteres preveu l'ampliació d'aquest vial i es plantegen dues possibilitats d'eixamplament: una que passaria per l'actual carretera i que afectaria les possessions; o bé fer un nou traçat vial que afectaria un alzinar de la zona.

De moment, la Ponència Tècnica de Patrimoni haurà de debatre divendres dia 21 de maig si accepta a tràmit la proposta de BIC. Aquesta iniciativa prové de mans privades i representa conservar "uns elements arquitectònics típics de caràcter rústic", explica Valero, on també s'han d'incloure elments com la clastra de Can Raió amb el portal forà més alt de Mallorca.