13 de juny 2009

Vilafranca fita els jaciments

dBalears.cat 13-6-2009
Patrimoni revisa les delimitacions dels jaciments de Son Bou, el Caparó, Boscana Vell i el bosc de Boscana per protegir-ne l’entorn

Un dels jaciments de Vilafranca. Foto:Guillem Mas
Fracesca Marí . Vilafranca té ja delimitat l'entorn dels jaciments del municipi. La darrera Comissió de Patrimoni aprovà els expedients d'incoació com a Bé d'Interès Cultural, amb categoria de zona arqueològica, dels jaciments de Boscana Vell, el pinar de Boscana, el Caparó i Son Bou. Són quatre indrets que a partir d'ara tindran ben fitades les seves àrees de protecció i que constitueixen emplaçaments arqueològics d'interès, malgrat que alguns es troben en bastant mal estat de conservació. El de més transcendència arqueològica és el que conté les restes trobades a Son Boscana Vell, un jaciment situat dalt d'un turó amb un bon domini visual de l'entorn. En aquests terrenys s'han localitzat diverses navetes que podrien fer part d'un poblat, encara sense excavar.
Ara com ara, les troballes al jaciment són males de veure a causa de la gran vegetació que hi ha a la zona. Tot i això, la delimitació de Son Boscana vell, segons l'informe del departament de Patrimoni del Consell, és justificada "per la dispersió de la ceràmica que resulta de la prospecció arqueològica". El jaciment de les cases de Son Bou és un altre dels elements protegits pel departament de Patrimoni del Consell i que ara ha estat objecte de demarcació. Al voltant de les cases s'hi localitza un redol ceràmic, a més d'un talaiot sobre el qual es construïren les cases de la possessió. Val a dir que, malgrat que la protosta de delimitació proteccionista provingui de l'Ajuntament de Vilafranca, les cases de Son Bou fiten amb el terme municipal de Porreres.
El tercer bé protegit és el Caparó, un indret que conté pedres reaprofitades que han estat integrades en un mur de pedra seca modern i que fa de tancament de les cases. D'acord amb l'informe arqueològic de Patrimoni, el mur en qüestió té 1,80 metres d'altura i la delimitació és justificada per "la dispensió de restes reaprofitades o amb interès arqueològic". Tanca el conjunt d'elements protegits l'expedient de Son Boscana Vell-04 o pinar de Son Boscana, que presenta una dispersió de ceràmica d'època islàmica enmig d'un sementer relativament elevat. A aquests quatre indrets de Vilafranca cal afegir-hi els ja incoats com a Bé d'Interès Cultural el mes d'abril passat per la Comissió de Patrimoni i que es refereixen als jaciments d'Alcúdia-Arrom, les pletes de la Moleta, la Moleta i el turó d'en Boleto