15 de juny 2009

El TSJB ordena executar la sentència que paralitza les obres de Son Espases

dBalears.cat 15-6-2009
El tribunal dóna els primers passos per ordenar la suspensió de la modificació del PGOU per a la construcció de l'hospital.
El Govern Antich presentarà un recurs de súplica i recorda que estan en joc 1.200 llocs de feina.


Imatge de les obres feta el passat mes de març.
El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJB) ha dictat avui una interlocutòria en la qual ordena l'execució de la sentència del Tribunal Suprem de data 3 de febrer del 2009 pel que se suspèn l'eficàcia de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Palma relativa la construcció de l'Hospital de Son Espases. La modificació del PGOU fou aprovada de manera definitiva pel ple del Consell de Mallorca el 5 de juny del 2006, i contra ella la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors havia presentat un recurs demanant la seva anul·lació. El TSJB va dictar sengles actes el desembre del 2006 i maig del 2007 en els que desestimava la mesura cautelar de suspensió de l'esmentada modificació.