26 de juny 2009

Tots els racons de les llars medievals

dBalears.cat 26-6-2009

Can Oleo és un dels casals de Ciutat que encara conserva elements gòtics. Foto: M.À.Cañellas
El prevere Jaume Caldes hagué de pagar fins a 50 sous anuals a Bernat Domenge per llogar les cases situades a la parròquia de Sant Jaume. Era l'any 1520 i els habitatges, tal com passa avui, esdevenien un element clau per conèixer com era la societat que hi vivia. Descriure aquella societat a través de les seves cases és, precisament, el que han fet els doctors en Història Maria Barceló Crespí i Guillem Rosselló-Bordoy, que ahir capvespre presentaren el llibre La casa gòtica a la ciutat de Mallorca. L'estudi desgrana, de manera científica però amena, els principals trets de les llars medievals a Ciutat des de com es distribuïa l'habitage fins a l'entremat del carrer o els elements d'on provenien els materials de contrucció. "És una anàlisi no només des del punt de vista físic, sinó també des del punt de vista del factor humà.

Ens interessa Ciutat de Mallorca i la seva gent", explica Maria Barceló Crespí. Ambdós autors reconeixen que no sempre és fàcil acarar un estudi d'aquest tipus, ja que no n'existeixen publicacions prèvies. El treball se solidifica a partir de les restes i fonts documentals, moltes inventaris post mortem. Al llibre es poden trobar cases de tota casta, d'acord amb els estaments de l'època; encara que "la casa més pobra és la més difícil de tenir-ne informació perquè no feien inventari i, a més, són les primeres a desaparèixer", afegeixen. Barceló Crespí destaca, però, la vitalitat de ciutat de Mallorca durant l'època medieval. "Era una ciutat molt cosmopolita, perquè hi passà gent de procedències molt diferents", arribats des dels diferents ports de la Mediterrània. Era, doncs, "una cruïlla de gent i de cultures", emfatitza.

Ara bé, els vestigis d'aquella ciutat són avui més aviat minsos. Si bé ens queden elements claus com la Llonja, Bellver i la Seu, també és cert que resta ben poca cosa de les llars de la seva gent. En el llibre els dos historiadors volen "deixar constància" d'aquells ciutadans que, cap a l'any 1500, arribaren a ser 20 o 25 mil habitants intramurs. Avui, Can Oleo i Can Serra són els màxims exponents d'aquell moment, ja que les cases gòtiques han estat modificades amb els pas del temps. L'obra demostra, però, que hi ha trets importants escampats per molts racons de Ciutat i que "conèixer Ciutat ha d'ajudar a tenir més sensibilitat envers el patrimoni", diu Guillem Rosselló-Bordoy. "Tot la feina es faci de feina ha de redundar en defensa del patrimoni".