11 de juny 2009

“Son Espases ens ajudarà a saber per què Palma és on és”

dBalears.cat 12-6-2009
“Pompeu situà un contingent exagerat d’homes en 21 punts de la Mediterrània, entre els quals hi havia les Illes Balears”
F.Marí/ L.Acedo.Bona coneixedora de la història de les nostres contrades, Margalida Orfila fa trenta anys que estudia a fons la ciutat romana de Pol·lèntia. Ho combina amb les estades a Menorca (la seva terra natal) i la docència a la Universitat de Granada. Orfila visità ahir el jaciment trobat als terrenys de Son Espases Vell per tal de comprovar, in situ, la transcendència de les troballes que apunten a un assentament romà datat cap al 70 aC. La cronologia coincideix de ple amb el enclavament que ella també coneix d'Alcúdia.

Com a estudiosa del món romà, com heu trobat el jaciment de Son Espases?
El primer que he de dir és que es troba en bones mans gràcies a l'equip d'arqueòlegs i, el segon, que he quedat al·lucinada en veure què hi construeixen. Els arqueòlegs m'han mostrat els materials que en surten: ceràmiques, monedes i objectes de cavalleria com una agulla de toga i esperons de botes romanes, entre d'altres.

Aquestes són les proves per dir que aquell indret era un assentament militar?
En arqueologia tot és molt punyeter. Amb el temps que fa que faig feina a Pol·lèntia, durant anys vaig tenir clar que la fundació de la ciutat no era el 123 aC, com asseguren les dades de les fonts escrites, els materials que hi trobava eren del 70-60 aC. Després de moltes investigacions, tenc una explicació més o menys lògica. A Son Espases també caldrà temps per arribar a una conclusió.

Però és casualitat aquesta coincidència cronològica tant exacte entre Pol·lèntia i Son Espases?
S'ha de tenir en compte el context històric. L'any 67 aC fou quan Pompeu es barallà amb Cèsar. Just després atorgaren a Pompeu uns poders increïbles per controlar tota la Mediterrània. La pirateria fou la causa per la qual el 123 Cecili Metel va a Mallorca i a Menorca. Pompeu ‘col·loca' 21 punts del Mediterrani amb un exèrcit exagerat d'homes per controlar la pirateria. A cada indret hi enviaven 5.500 homes d'infanteria, 300 genets i 23 vaixells. A Espanya sols hi ha dos punts on acudeixen els romans: Gibraltar i Balears. Això explica per què es fundà la ciutat de Pol·lèntia, ja que té molt a veure amb aquells homes.

Idò part d'aquell contingent també vigilava des de Son Espases?
Encara queda molta feina per fer, però, si els materials són del 70-75 aC, coindeixen amb dues fites: l'inici de les ciutats de Pol·lèntia i Palma. Sospit que Son Espases era un indret d'aquartament, li pots dir campament o el que vulguis. A més de les estructures, han sortit materials solts que podrien ser una àmfora clavada dins una tenda de campanya. Pot ser que hi hagués una part d'aquest quarter que estàs construït i una altra part que fossin tendes de campanya, cosa normal dins el món romà. El campament menorquí de Nitja és molt semblant.

Pot ser que un dels 21 assentaments fos aquí?
En aquests moments, pens que era un emplaçament associat a Pol·lèntia. Els romans necessitaven una ciutat i Pol·lèntia tenia institucions, amb un estatut jurídic imporant. Però això devia servir per controlar la mar. Avui, jo des de Son Espases podia divisar la mar.

Quin era l'objectiu d'aquesta vigilància maritimocomercial?
Crec que els romans sobretot varen venir el 123 aC, perquè els interessava tenir controlada la ruta de la península Ibèrica i dur tant plata com plom de les mines de Linares com de Cartagena directament cap a Itàlia. Establir tot un contingent militar a determinats ports és una manera d'assegurar la ruta i des de Son Espases s'hi veu la mar.

Per vós, quina és la transcendència de la troballa d'aquest assentament?
Si és únic i no tenim res més, doncs té una importància històrica molt forta. Ara bé, evidentment, no és un monument. Des del punt de vista històric, és un document molt important que si queda vist, encara millor. Segurament ajudaran a entrendre el fet que Palma sigui on és.

I de la ciutat de Palma, què en sabem?
També està en un lloc estratègic. És l'únic punt un poc alterós de tota la badia, hi ha la Riera que té entrada cap a l'interior (que era el Born). També està a un punt molt bo tant de controlar tota la badia com d'entrar cap a la ciutat. Pel que fa a les dimensions d'aquesta ciutat, els textos antics no ens en diuen gairebé res, encara que tenim referències de com podia ser. Nosaltres el que feim és intentar fer la descripció històrica en base a les troballes arqueològiques.