26 de febrer 2010

Muro refà les fites


dBalears.cat 26-2-2010


Patrimoni dóna el vistiplau a la restauració de les creus de terme de Can Rubí i de Marjal, amb greus deficiències

A la imatge, la creu de Marjal, més coneguda com la del cementeri. Foto: Magdalena Serra.

Les creus de terme serviren des de l'edat mitjana per fitar els nuclis urbans i foern un elements que condicionà pobles i viles. Avui, aquesta funció ha caigut en desús, però són moltes les localitats que encara mantenen en peu aquests monuments, que han romàs impassibles al pas del temps. És el cas de Muro, amb la creu de Marjal (o del cementeri) i la de Can Rubí, ambdues declarades Bé d'Interès Cultural de l'any 1963 ençà. La preservació d'ambdós monuments per part de l'Ajuntament s'ha convertit ara en una quimera que és a punt de fer-se realitat. La La Ponència Tècnica de Patrimoni del Consell n'aprovà la setmana passada el projecte de restauració, presentat pel mateix Consistori.
Els restauradors Bernat Burgaya i Margadila Munar seran els encarregats de dur-ho a terme, encara que, segons explica el batle murer, Martí Fornés, les condicions d'ambdues són ben diferents. "La creu de Can Rubí està en mal estat per un accident que desconeixem com succeí, mentre que per a la del cementeri decidírem demanar-ne la restauració arran de les ventades de l'any passat", assegura. Aquesta creu té els dos braços fragmentats -a més, li manca un braç al santcrist- i "amenaça de caure", manté el primer. La consolidació de les peces i la neteja del marès seran les tasques principals que duran a terme els restaurados als dos indrets. D'una banda, a la creu de Can Rubí (entre el carrer d'Espanya i el del Boctor Carrió), a més de la neteja, hi preveuen la consolidació de les parts fragmentades que s'han desgastat pel pas del temps.
Així mateix, Bernat Burgaya explicava ahir que serà necessari retirar-ne "elements de restauracions anteriors avui fetes malbé, a més de la restitució d'aquells elements despareguts", comentava. L'especialista explicà que aquesta consolidació s'ha de dur a terme "utilitzant morters més adequats que donin un aspecte més coherent a la creu". Precisament, l'ús d'aquests maresos i la seva restauració són una de les característiques que emfatitzà Burgaya. "Hem perdut tècniques d'elaboració tradicional, que es feien servir eun temps, i ara cal aportar el mateix material i infligir tan pocs danys com sigui possible a l'element a restaurar", assegurà.
Pel que fa a l'estat de conservació de la creu del cementeri, també anomenada de Can Marjal, presenta erosions importants que n'afecten l'estructura. "El projecte de rehabilitació és obert, perquè ens podem trobar altres patologies en qualsevol moment", afegí Burgaya. L'informe redactat pels tècnics de Patrimoni manté que aquest monument presenta restes de ciment Portland que hauran de ser eliminades i hi destaca, també, la reintegració de volums amb morter de calç als indrets que han perdut la forma original, especialment als punts on hi ha detalls figuratius. En aquesta creu, l'erosió dels elements decoratius és tan avançada que resultarà difícil establir quina era la seva iconografia. El projecte fou presentat per l'Ajuntament davant el Departament de Patrimoni del Consell fa dos mesos.