29 d’abril 2009

Patrimoni desestima, de moment, moure el jaciment de Son Espases

dBalears.cat 29-4-2009


Els tècnics creuen que s’ha d’esperar que es completi l’excavació abans de moure les restes

La Ponència tècnica de Patrimoni acordà ahir desestimar el desmuntatge i el trasllat de part del jaciment trobats als terrenys de Son Espases Vell. En concert, els arqueòlegs que treballen en el solar en el qual es construeix l’hospital de referència havien demanat permís al Consell per moure les construccions datades del segle II i I abans de Crist trobades a les zones A i C del sector E-2. Ara bé, aquests informes arqueològics confirmen les troballes d’un seguit de noves estructures que compartimenten l’espai ocupat, alhora que apareixen noves estructures a la zona B. Una àrea que, en un primer moment, s’interpretava com un pati central. Les teories inicials dels arqueòlegs apuntaven que les restes descobertes el mes de novembre passat podrien fer part d’una zona sacra o de tipus litúrgic que s’assimilaria al món ibèric, teoria que ara podria canviar.

Així doncs, a causa de la importància del jaciment (pel que fa a l’àmbit històric), que la complexitat de les estructures és superior de l’esperada i que poden variar els paràmetres d’interpretació, els membres de la ponència (a proposta dels tècnics de Patrimoni) consideren imprescindible l’excavació completa dels dos sectors abans d’autoritzar, si s’escau, el trasllat de les restes fins a les cases velles de Son Espases. A més a més, Patrimoni també sol·licitarà a l’Ib-salut una ampliació de la informació sobre les noves troballes i del projecte de desplaçament. Les dues zones en qüestió tenen una superfície total de 1.464 metres quadrats amb unes restes estructurals amb murs de quaranta centímetres, trossos de paviment de calç i una petita concentració de ceràmica. D’altra banda, la Ponència Tècnica també acordà ahir iniciar la incoació com a Bé d’Interès Cultural de les zones arqueològiques del turó d’en Boleto, la Moleta i Alcúdia-Arrom, totes elles al municipi de Vilafranca de Bonany.