21 d’abril 2010

Doble sanció patrimonial per a Santanyí

dBalears.cat 21-4-2010

Patrimoni dóna dos mesos a l’Ajuntament per restituir els elements il·legals a la torre de Roca Fesa i la fortalesa de Porto Petro


L'Ajuntament de Santanyí, encapçalat per Miquel Vidal, no complí el projecte i col·locà una barana d'acer de 8,7 metres. Foto: GEFB

Francesca Marí. L'Ajuntament de Santanyí té dos mesos per restituir les dues baranes d'acer inoxidable col·locades de manera il·legal a les torres de Roca Fesa i a la fortificació de Porto Petro, ambdues declarades Bé d'Interès Cultural (BIC). De no complir amb l'ordre d'execució, Patrimoni interposarà una sanció econòmica al Consistori fins que es repari el bé. Així de contundent ha estat la resposta del Departament de Patrimoni del Consell arran de les reiterades denúncies del Grup per a l'Estudi de les Fortificacions a les Balears (GEFB) per la mala rehabilitació dels dos indrets, ordenades per l'Ajuntament i executades per l'arquitecte municipal. El Grup d'estudi, presidint per Àngel Aparicio, realitzà la primera demanda el 1996 en conèixer que el projecte original de la Fortificació de Porto Petro no s'adequava a la restauració. "Han col·locat una barana d'acer inoxidable de 8,7 metres quan la Comissió de Patrimoni sols autoritzà uns anclatges de ferro i una corda", explicava ahir Aparicio, que dissabte va rebre la resolució del Consell.

En realitat, el projecte original presentat per l'Ajuntament santanyiner preveia els anclatges i la corda, però, sense notificar res, col·locà una barana amb ciment "que és totalment discordant amb la fortificació", matisà. Aparicio també recorda com des del Grup d'estudis denunciaren davant Patrimoni altres element restaurats discordants com l'obertura d'un portal d'entrada a la torre d'1,92 metres quan "el projecte original era de 5 pams", a més de la pèrdua "d'una mènsula única a Mallorca que a l'hora de rehabilitar la torre es va desmuntar, es deixà a fora, i va desparèixer", explicà l'expert. "Tot això s'ha perdut per sempre i la que han posat ara no té res a veure amb l'original", es lamentà.

Pel que fa a la torre de la Roca Fesa, l'Ajuntament de Santanyí tampoc no seguí el projecte inicial aprovat per Patrimoni i també va col·locar una barada d'acer inoxidable polit per a l'accés de la fortificació. "Unes actuacions que l'Administració no hauria de consentir", assegurava Aparicio mentre denuncià la "lentitud" de la resolució.
Per la seva banda, el director insular de Patrimoni confirmà la comunicació als responsables municipals i que, en cas de no llevar les baranes i canviar-les tal com es preveia al projecte original, serà "el Consell qui actuarà", emfatitzà. En aquest cas, Patrimoni interposà multes coercitives fins que l'Ajuntament canvïi les barreretes o bé "ho farem nosaltres subsidiàriament i el Consistori haurà de pagar-ne la factura", va explicar. En ambdós casos, el Consell obrirà un expedient sancionador.