17 d’agost 2009

L’emblemàtic col·legi públic construït en temps de la República viurà avui l’inici d’unes obres de reforma integral

dBalears.cat 17-8-2009

L’emblemàtic col·legi públic construït en temps de la República viurà avui l’inici d’unes obres de reforma integral
Es Cremat a mitjan anys 60. Foto: Arxiu Vilafranca

El col·legi públic Es Cremat viurà avui un nou episodi de la seva història. Després de 79 anys fent escola, l'emblemàtic edifici que presideix el poble de Vilafranca serà objecte d'una reforma integral i serà inaugurat l'any que ve, quan el centre educatiu compleixi el 80è aniversari. Les obres costaran uns 2,8 milions d'euros i el projecte preveu la conservació tant de l'estètica de la façana com del claustre interior, uns elements prou identificatius del mateix col·legi. En definitiva, una actuació que adaptarà el centre educatiu als nous temps i esdevindrà una infraestructura moderna. Les aules es redistribuiran i el gimnàs serà soterrat.

La història

L'escola de Vilafranca fou projectada l'any 1927 amb el nom d'Escola Graduada i construïda entre 1928 i 1929. Guillem Forteza en fou l'arquitecte. Un dels contractistes fou Joan Ferrer i Ginard d'Artà. En el llibre d'actes de les sessions de la Comissió Permanent de l'Ajuntament de Vilafranca de dia 6 de juny de 1929 consta que s'abonaren 16.964,90 pessetes al contractista Jaume Jaume i Mestre per obres a l'escola realitzades entre el 13 de març i l'1 de juny de 1929. Fou inaugurada el 16 de setembre de 1930, quan era batle Antoni Gayà i Rosselló. L'escola ha patit diverses reformes, la darrera el 1993, i actuacions puntuals, la darrera, el 2004.

L'actual nom Es Cremat és un topònim de l'antiga possessió que fou establerta a principi del segle XX.
L'Escola Graduada era l'emblema de les infraestructures municipals que suposava l'entrada del poble en la modernitat fent una aposta educativa clara, tal com marcaven els idearis republicans de l'època. El pas dels anys provocà un cert deteriorament de l'estructura. Avui, però, es prepara per a un nou bot a la modernitat.