25 de juliol 2010

L'espia i la Serra

Última Hora DIgital 25-7-2010

Alicia Vicens.Tot excursionista que ha visitat la mola de s’Esclop s’ha demanat quin és l’origen de les runes de la construcció que s’alcen encara damunt el cim. Què és allò? Una casa de neu? Un forn de calç? En realitat, les restes que resisteixen el pas del temps són els rastres de la caseta que François Arago es féu construir mentre realitzava unes observacions astronòmiques a la Serra de Tramuntana.

François Arago tenia 19 anys quan li varen encomanar de continuar la tasca de mesurar el meridià de París que havia començat André Méchain anys enrere. Abans de morir, l’astrònom Méchain formava part d’una gran missió: extreure de la naturalesa un patró de mesura. Un patró que anomenarien metre i que serviria per unificar els sistemes d’amidament de tot el món. Un ideal revolucionari que pretenia traspassar fronteres i ser “per a tots els pobles i per sempre”.

La caseta del francès, com es coneixia popularment, era en realitat un petit observatori astronòmic.

Per aconseguir un sistema que estigués basat en la naturalesa i no en el pam del rei de torn, els francesos establiren que el metre seria la deumilionèsima part del quadrant del meridià que passa per París. Establertes les premisses, només els quedava mesurar l’arc de meridià. La primera expedició realitzada per Méchain i Delambre s’encarregà de mesurar l’arc des de Dunkerque, al nord de França, fins a Barcelona. Però més tard volgueren estendre l’arc més al sud i arribar fins a les Balears. André Méchain morí a Castelló en plena expedició i fou substituït pel jove Arago. François Arago, que era rossellonès, parlava català, fet que va ser determinant perquè continuàs la missió.