13 de novembre 2009

El monòlit de sa Feixina: no cal el debat

diariodemallorca.es 13-11-2009
HELENA INGLADA (*) El tema del monument de sa Feixina és d´aquells que trob que no se n´hauria ni de parlar. Em sembla que és tant obvi que s´ha de retirar que no entenc que hi hagi possibilitat de plantejar una altre opció. Però és més que evident que aquells a qui tocaria fer la feina no són de la mateixa opinió. I així estem. Discutint si s´ha de quedar o l´han de desmantellar i, si ha de romandre dempeus, què cal fer perquè no sigui el què notòriament és. Curiosa perspectiva. Tampoc arribo a entendre què carall es pot fer amb un símbol tan clarament identificat amb el feixisme com és el monument al Baleares, per canviar la seva "qualitat". Ja me va bé intentar fer pedagogia però no comparteixo el lloc on es vol fer. Si volem explicar què va passar i com va passar, hem de començar i avançar en altres àmbits que no són els monòlits. Se m´escapa com un parell de frases, perquè no en poden ser més, gravades en el monòlit podran esborrar la vergonya de la seva erecció. De bon de veres creieu que esborrarem la imatge de la fotografia del generalísimo inaugurant el monument quan la foto sigui la del govern en ple descobrint la nova placa?Si volem fer un bon favor a la història i la dignitat, no queda d´altre que treure el monument. Si això no ens acaba de convèncer, podem mirar de senzillament complir la Llei. No cal fer esment de l´article de la Llei, però us el poso només perquè en tingueu la referència."Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas". Algú troba encara que el monòlit de Sa Feixina no s´ajusta a aquestes premisses?
(*) Arqueòloga i presidenta d´Esquerra-Palma