09 de novembre 2009

Contestació a Benet Bohigas sobre el "Baleares"

diariodemallorca.es 9-11-2009
Cartas de los lectores

Maria Antònia Oliver Paris, presidenta de l' Associació Memòria de Mallorca. Palma.

Senyor Bohigas: Amb el títol de Gloria a la Armada Nacional es posava en marxa un concurs i una subscripció popular per construir el monument als herois del creuer de guerra "Baleares". Li agrada més així, senyor Bohigas? Per a nosaltres, el missatge del monument, sigui quin sigui el títol, és exactament el mateix: El creuer de guerra "Baleares" era això, un creuer de guerra, i la seva tripulació estava comandada per oficials feixistes i colpistes, responsables de donar ordres a mariners de disparar contra població civil indefensa: això està catalogat jurídicament com a crim de guerra. És un monument i símbol franquista i s´ha d´eliminar perquè ho diu la llei i ofèn les víctimes i tots els demòcrates. Sobre la subscripció popular, permeti que posi en dubte que durant la dictadura aquesta fos voluntària, o pensa que els presos de Can Mir posaren diners per el monument voluntàriament i no pressionats pel terror planificat que implantaren els mateixos que inauguraren el ditxós monument a la nostra illa? Respecte a l´associació que represento, seré breu i clara: Memòria de Mallorca defensa el dret a la veritat, a la justícia i a la reparació. Després d´assolir aquests drets podrem començar a parlar de totes les víctimes i de la vertadera reconciliació. Mentrestant, per favor, deixin vostè i la seva entitat de manipular mesclant monuments franquistes amb drets i víctimes. Deixin ja d´intentar casar feixisme amb democràcia. És senzillament impossible. I el més greu, senyor Bohigas, és que aquest missatge pot ser molt perillós respecte precisament a la defensa i preservació dels drets humans.

Carta de Benet Bohigas